Jeg tilbyder pædagogisk psykologisk kompetenceudvikling, supervision og terapi

BENTE BRO - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSISUDVIKLING er en konsulentvirksomhed, der arbejder professionelt med udviklingsprocesser for enkeltpersoner, familier og organisationer.

Jeg har siden 2007 arbejdet med at designe og gennemføre videreuddannelse og kompetenceudvikling inden for pædagogiske psykologiske områder på forskellige organisatoriske niveauer fra institutionsniveau til forvaltnings- og ministerielt niveau. Jeg er tidligere lektor ved professionshøjskolen VIA University College Efter- Videreuddannelse og har stor erfaring med dels uddannelse og undervisning dels forskning og udviklingsprojekter. Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer og Cand.pæd. i pædagogisk psykologi samt psykoanalytisk terapeut.

 

Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi

POST: Mariane Thomsens Gade 3, st. 8000 Aarhus C

TELEFON: 52748935

MAIL: bentebro@outlook.dk

SKYPE: bente bro