Supervision er en læringsorienteret, rammesat og procesledet dialog, hvor målet er at udvide de professionelles tanke- og handlemuligheder i forhold til praksisudfordringer. Jeg tilbyder supervision til forskellige faggrupper (fx lærere, pædagoger, vejledere, familiebehandlere, socialrådgivere og psykologer) samt i forskellige pædagogiske psykologiske kontekster (skoler, dagtilbud, social- og specialpædagogiske indsatser og PPR). Jeg superviserer både på medarbejder- og på ledelsesniveau.

Supervisionen foregår både individuelt og i grupper. Udgangspunktet er multiteoretisk, og de metodiske tilgange tilpasses praksisproblemstillingen samt supervisandernes og organisationens aktuelle ønske og behov.