Psykoterapi

I vores liv kan vi opleve, at vi står i svære og tunge livssituationer. Vi kan rammes af tab, ulykker, sygdom og stress. Måske erfarer vi, at vi igen og igen havner i tilbagevendende konflikter, der kan synes uløselige, eller at vi på anden vis reagerer uhensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge og relationer. Psykoterapi henvender sig til mennesker, der gennemgår en sådan vanskelig periode i tilværelsen eller på anden vis står et sted i livet, hvor oplevelsen af at være fastlåst og uden handlemuligheder forringer livskvalitet og mening. Psykoterapi retter sig også mod mennesker, der ikke er i krise, men som ønsker at udvikle sig personligt. Jeg arbejder i psykoterapien ud fra et psykodynamisk udgangspunkt, hvor jeg i samarbejde med klienten søger at indkredse og forstå de mulige dynamikker og mønstre, der ligger bag symptomerne for derigennem at skabe mulighed for vækst og forandring.

Forældrevejledning

Som forældre kan vi opleve udfordringer som tvivl og usikkerhed i forhold til, hvordan vi bedst muligt forstår og støtter vores barn i dets trivsel og udvikling. Vi kan indimellem opleve os magtesløse og fortvivlede, særligt når vores børn mistrives. Forældrevejledningen henvender sig til forældre, der oplever sådanne udfordringer i forældrelivet. I forældrevejledningen vil jeg i samarbejde med forældrene indkredse udfordringerne, og sammen med forældrene gå på opdagelse i, hvordan udfordringerne kan forstås, og hvilke ressourcer der er til stede i og omkring børn og forældre. På denne måde udvikler vi sammen udviklingsstøttende tilgange, som passer til de enkelte børn og familier. Forældrevejledningen kan også dreje sig om hjælp til at navigere i forældresamarbejdet med skole, dagtilbud og andre professionelle, som kan være særligt udfordrende, når der er bekymringer omkring ens barn. Der tilbydes også vejledning til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser og andre særlige behov.