Kompetenceudvikling for medarbejdere

Jeg samarbejder med forvaltninger og udviklingssektioner inden for børne-, unge- og socialområderne i kommunerne, hvor jeg i et samarbejde med modtagerne specialdesigner og gennemfører kompetenceudviklingsforløb med udgangspunkt i aktuelle udviklingsønsker, muligheder og behov i forhold til forskellige indsatsområder. Sådanne kompetenceudviklingsforløb har til hensigt at give medarbejdere ny faglig viden og videreudvikle professionelle praksisser i den ønskede retning. Mit faglige udgangs- og omdrejningspunkt er altid forskningsinformeret, praksisnært og anvendelsesorienteret. BENTE BRO - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSISUDVIKLING har tilknyttet dygtige eksterne konsulenter og undervisere, som inddrages efter aftale ved større opgaver.

Jeg tilbyder desuden specialdesignede kompetenceudviklingsforløb til enkelte skoler, dagtilbud, social- og specialpædagogiske institutioner og enheder.

Åbne kurser, temadage og workshops henvendt til skoler, dagtilbud, special- og socialpædagogiske kontekster udbydes løbende.

Kompetenceområder

  • Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

  • Ressourcepersoner: Ressourcepersoners vejledning, organisering af ressourcepersoner, ledelse gennem ressourcepersoner, ressourcepersoner og PLC

  • Tværprofessionelt samarbejde

  • Co-teaching og co-teachende vejledning

  • Børn med særlige behov, børn i udsatte positioner

  • Forældresamarbejde