CV & Publikationer

Arbejde

2018 -           Indehaver, Bente Bro Pædagogisk Psykologisk Praksisudvikling
2011 – 2018  Lektor ved VIA University College Efter- Videreuddannelse
2007 – 2011  Adjunkt ved VIA University College Efter- Videreuddannelse
1999 – 2007  Lærer v. N. Kochs Skole, Aarhus
1998 – 1999  Lærer v. Holme Skole, Aarhus
1994 – 1997  Lærer v. Skt. Knuds Skole, Aarhus

Uddannelse

2018 – 2020: Uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi, Akademi for Integrerende Psykoterapi
2008 – 2012  Lektorkvalificeringsforløb
2005 – 2007  Uddannet Cand.Pæd. i pædagogisk psykologi, DPU Aarhus Universitet
2004 – 2005  Uddannet PD i psykologi, JCVU Aarhus
1989 - 1994   Uddannet lærer fra Aarhus Fællesseminarium

Forsknings- og udviklingsprojekter

2016 - 2018  Forskningsmedarbejder VIAs forskningscenter VIA profession og uddannelse i programmet ”Vejledning og mentoskaber i pædagogiske og sociale kontekster”

2015-2016  Ministeriet for børn, unge og ligestilling. Inspirationsprogrammet 2015 – Viden om inklusion i praksis. Forskningsmedarbejder og VIAs projektleder i programmet:  ”PPRs konsultative rolle”

2014-2015  Forskningsnetværksdeltager i netværket ”Udsathed i folkeskolereformens konstekst” under NUBU, Nationalt videnscenter for Udsatte Børn og Unge.

2014            Undervisningsministeriet,  Inklusionspanelet. Udbud om opkvalificerings- og mestringsforløb med fokus på inklusion. Medudvikler af koncept og underviser på forløbet.

2010            Projektmedarbejder i udvikling af og medforfatter på Servicestyrelsens kursusmateriale KRITH til videreuddannelseskurser for kommunale plejefamilier

Film

Andersen, Bente Bro og Pedersen, Line Husum (2019): Nye veje i det tværprofesionelle samarbejde
Andersen, Bente Bro og Pedersen, Line Husum (2019). Sådan udføres praksisnær vejledning inspireret af co-teaching

Publikationer

Andersen, Bente Bro (2018): Co-teachende vejledning – ressorucepersoners kollegiale vejledning inspireret af co-teaching. I Andersen, Peter m.fl.: Godt i gang med Co-teaching. Sammen om alle elever. Dafolo.

Andersen, B. B., & Okholm, M. (2017). Sampraksis – PPR helt tæt på arbejdet med inklusion. Inkluderende Læringsmiljøer - Udviklet I Mødet Mellem Forskere Og Praktikere. Undervisningsministeriet.

Andersen, B. K. B. (2016). Ressourcepersoner i skiftende kontekster. In F. B. Andersen (Ed.), Ledelse gennem skolens ressorucepersoner. KLIM.

Andersen, Bente Kjeldbjerg Bro; Frydendahl, Jette Aabo og Thastum, Karen (2016): Innovations aktionslæringsmodellen: En aktionslæringsmodel til arbejde med nytænkning af pædagogisk praksis i team. I: Liv i Skolen, 2 2016.

Bro Andersen, B. (2016). Skoleudvikling med blik for produktion af udsatte positioner. Liv I Skolen, 18(2), 72–81.

Andersen, Bente Kjeldbjerg Bro og Jacobsen, Gro Hellesdatter (2016). Udsathed og skolereform. Hvordan kan vi forstå det?  Liv I Skolen, 18(2), 72–81.

Hansen, J.H.; Andersen, B.B.; Højholdt, A.; Morin, A. (2014). Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde. Undervisningsministeriet.

Bro, B., Boelt, V., & Jørgensen, M. (2014). Vejledning - teori og praksis. Kvan.

Andersen, B. B. (2011): Kunsten af positionere sig som legitim forældre. In Specialpædagogik - teori og praksis. Kvan.

Andersen, Bente Kjeldbjerg Bro (2011):: Plejefamilien og det specialpædagogiske landskab. KRITH. Arbejdshæfte. Videreuddannelseskursus for kommunale plejefamilier. Servicestyrelsen 2011 samt KRITH. Vejledning til undervisere. Videreuddannelseskurser for kommunale plejefamilier. Servicestyrelsen 2011

Bro, B. (2009). “A ka tryl” : AKT lærerens muligheder og begrænsninger. Liv I Skolen, 11(2), 17–22.